TEIN ENDURAPRO

ได้รับการตั้งค่าความนิ่ม – แข็ง ของโช๊คให้เหมาะสมมาจากโรงงานสำหรับรถในแต่ล่ะรุ่น รองรับการใช้งานร่วมกับสปริงสแตนดาร์ดติดรถ (ไม่สามารถปรับความสูงได้)