TEIN ENDURAPRO PLUS

สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการขับขี่ให้เหมาะสมด้วยการออกแบบให้สามารถปรับความนิ่ม – แข็ง ของโช๊ค 16 ระดับ และสามารถรองรับการทำงานร่วมกับ EDFC (ยกเว้นบางรุ่น)