TOYO OPEN COUNTRY R/T

Open Country R/T

ตอบสนองทั้งประสิทธิภาพบนถนนขรุขระ และความนุ่มสบายบนทางเรียบ ผสมประสานอย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการออกแบบดอกยางและแก้มยาง จึงให้แรงกรุยดีบนถนนขรุขระและประสิทธิภาพดีบนทางเรียบทั้งในสภาพผิวถนนแห้งและเปียก รวมทั้งให้อายุการใช้งานที่พึงพอใจต่อผู้ใช้

Description

SIZES AND SPECS

See if this tire fits your vehicle :
Tire Size Load Index
/Speed Symbol
Side wall Ply rating Price( ฿/Piece)
LT265 / 70 R 16 110/107Q WL 5,300
LT265 / 75 R 16 112/109Q WL 5,900
LT265 / 65 R 17 116/113Q WL 6,100
LT265 / 70 R 17 112/109Q WL 6,250
LT265 / 60 R 18 114/110Q WL 6,600
LT265 / 50 R 20 110/107Q WL 6,800
LT275 / 55 R 20 115/112Q WL 8,200
LT305 / 55 R 20 115/112Q WL 9,300